envelope icon
KONTAKT
LUBIĘ TO!
Przechowywanie tarcicy - zasady i techniki

Przechowywanie tarcicy - zasady i techniki

Tarcica to niezbędny surowiec w budownictwie i produkcji mebli, a więc wymaga odpowiedniej wilgotności technicznej, zwykle w granicach 8-15%. Jednak w trakcie zakupu, często tarcia ma znacznie wyższą wilgotność, nawet do 100%. Dlatego prawidłowe przechowywanie tarcicy zarówno na powietrzu, jak i w magazynach zamkniętych, odgrywa kluczową rolę w procesie suszenia i konserwacji tego surowca.

Przechowywanie tarcicy na powietrzu

Przechowując tarcicę na zewnątrz, należy zadbać o odpowiednie sztaplowanie. Sztapel tarcicy powinien być budowany na podporach, zwykle betonowych, o wysokości około 0,5 metra. Dla tarcicy o większej grubości, stosuje się sztaple blokowe, które zapewniają stabilność i odpowiednie warunki suszenia.

Budowa i zasady sztaplowania tarcicy

Proces budowy sztapli zaczyna się od ułożenia legarów na podporach, a następnie pierwszej warstwy desek na przekładkach. Deski układa się zawsze z czoła sztapla, zapobiegając tym samym ich pękaniu. Odstępy między legarami powinny być odpowiednio dobrane do grubości tarcicy, zapewniając swobodny przepływ powietrza. Przy układaniu desek, zasada przeciwstawiania płaszczyzn do dołu minimalizuje ryzyko ich wypaczenia pod wpływem słońca.

 

Prawidłowe sztaplowanie wpływa na intensywność procesu suszenia. Istnieje mikroklimat wewnątrz sztapla, gdzie górna część i krawędzie suszą się szybciej niż dolna i środkowa część. Aby zrównoważyć ten proces, stosuje się pionowe komory wentylacyjne wewnątrz sztapla. Ponadto, obudowa nad sztaplem jest niezbędna do ochrony przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi.

Przechowywanie tarcicy w zamkniętych magazynach 

Tarcica o już niższej wilgotności (8-15%) powinna być przechowywana w magazynach zamkniętych. Powinny zapewniać odpowiednią wentylację i oświetlenie, przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Układanie tarcicy w takich magazynach różni się od sztaplowania na powietrzu. Może to być układ krzyżowy bez odstępów między deskami, co umożliwia dalsze oddziaływanie powietrza na wilgotność desek.

Sztaplarka modułowa do układania stosów tarcicy

Sztaplarka jest urządzeniem do układania tarcicy w stabilne i równe stosy. Sprawdzi się w procesie przygotowania tarcicy do suszenia i magazynowania. Sztaplarki automatyzują proces ręcznego układania tarcicy, co pozwala zaoszczędzić czas pracy.


Sztaplarka modułowa z firmy OSKA