envelope icon
KONTAKT
LUBIĘ TO!
Sposób wytwarzania płyt zrębkowych ze zrębka technologicznego

Płyty zrębkowe ze zrębka technologicznego - sposób ich wytwarzania

Płyty zrębkowe są wykorzystywane m.in. w przemyśle meblarskim, stolarce, konstrukcjach drewnianych, a także do produkcji paneli drewnopochodnych. Według technologii, płyta może mieć jedno- lub wielowarstwową budowę, jednak najbardziej korzystna jest trójwarstwowa. W przypadku płyt składających się z trzech lub więcej warstw, warstwy środkowe powinny być wykonane z zrębków zmieszanych z trocinami, w ilości od 10% do 90%. Najlepiej, gdy udział trocin wynosi od 20% do 40% wagowych.

Metoda wytwarzania zrębka technologicznego do płyt zrębkowych

 

Metoda wytwarzania zrębka technologicznego do produkcji płyt zrębkowych za pomocą rębaka bębnowego opiera się na następujących krokach:


Rębaki bębnowe, takie jak seria firmy OSKA - OKRR, to stacjonarne urządzenia wyposażone w napęd elektryczny. Ich głównym zadaniem jest rozdrabnianie różnych rodzajów odpadów drzewnych, takich jak zrzyny, oflisy czy odpady stolarskie, w tym też wysokowartościowy zrębek technologiczny, opałowy lub wędzarniczy.


Rębaki bębnowe są standardowo wyposażone w podajniki wibracyjne, które umożliwiają automatyczne i bezpieczne podawanie odpadów drzewnych do komory wsadowej rębaka. Rozmiar zrębka uzyskiwanego z rębaka zależy głównie od liczby noży tnących na głowicy nożowej. Wpływ na wielkość zrębka ma również perforacja sita zamontowanego pod głowicą nożową. W przypadku zrębka technologicznego do wytworzenia płyt używane są głowice dwunożowe.

 

Podstawowy zestaw rębaka bębnowego OKRR obejmuje:

  • Podajnik wibracyjny, który umożliwia automatyczne podawanie odpadów drzewnych do rębaka.
  • Szafę sterowniczą, która kontroluje pracę rębaka i zapewnia bezpieczne działanie.
  • Pulpit sterowniczy, który umożliwia operatorowi monitorowanie i sterowanie procesem rozdrabniania.

Dzięki zastosowaniu rębaka bębnowego i odpowiednio dobranym parametrom pracy, możliwe jest skuteczne i efektywne wytwarzanie zrębka technologicznego, który może być następnie wykorzystywany do produkcji płyt zrębkowych o różnych zastosowaniach.