envelope icon
KONTAKT
LUBIĘ TO!
Rozkrój pianki tapicerskiej maszynami marki OSKA

Rozkrój pianki tapicerskiej maszynami marki OSKA

Firma OSKA oferuje branży tapicerskiej maszyny do rozkroju pianki oraz szarparki do odpadów poprodukcyjnych. Mogą one funkcjonować osobno w zależności od potrzeb zakładu, ale mogą także tworzyć pełną linię technologiczną. W ten sposób zakład tapicerski może stać się całkowicie samowystarczalny pod względem rozkroju pianki i zagospodarowywania jej odpadów, odpowiadając jednocześnie na bardzo zróżnicowane potrzeby klientów.

Pionowo i pod skosem
Do pionowego cięcia pianki tapicerskiej firma OSKA oferuje pilarkę taśmową OKPP 120. Pilarka ta umożliwia rozcinanie pełnowymiarowych handlowych bloków pianki na formatki w różnych grubościach. Maszyna jest wyposażona w stół poziomy łożyskowany na prowadnicach liniowych, umożliwiający bardzo łatwe i precyzyjne przesuwanie ciętego bloku pianki względem pionowego narzędzia tnącego. Stół pionowy jest również łożyskowany na prowadnicach liniowych, co pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie grubości ciętej formatki. Rolę narzędzia tnącego spełnia skręcona taśma tnąca, umożliwiająca rozcinanie bloku pianki w dwie strony. Taśma jest ostrzona za pośrednictwem wbudowanej w pilarkę ostrzałki elektrycznej. Maszyna została dodatkowo wyposażona w hamulec elektryczny niezbędny do unieruchomienia stołu podczas zakładania bloku pianki. Pilarka OKPP 120 może zostać wykonana w wersji z napędem ręcznym lub mechanicznym stołu poziomego, jak również w wariancie automatycznym, sterowanym z poziomu pulpitu.

Do profesjonalnego ukosowania pociętych formatek pianki oraz wykonywania wszelkiego rodzaju klinów firma OSKA oferuje pilarkę skośną OKPS 120. Zakres odchylenia noża od pionu wynosi w niej od 15 do 75°. Pochylanie noża w kierunku powierzchni stołu odbywa się mechanicznie, co pozwala na dokładne ustawianie kąta i stabilizację podczas wycinania wielu elementów o takich samych wymiarach. Podobnie jak pilarka OKPP 120, maszyna jest wyposażona elektryczną ostrzałkę.

Gospodarka odpadami
W trakcie niemal każdego procesu produkcji powstaje odpad poprodukcyjny. Jednak w zakładzie tapicerskim nie jest to odpad zbędny, bowiem firmy wykorzystują go do wypełniania poduszek kanapowych. Odpad powinien być jednak równomiernie rozdrobniony. Z pomocą przychodzą szarparki marki OSKA – model OKSP 800 i szarparka Ø 260. Szarparka Ø 260 to prosty model o niewielkich gabarytach – 840 x 975 x 1600 i mocy 7,5 kW. Opcjonalnie może zostać zestawiona z silosem do gromadzenia uzyskanego granulatu. Model OKSP jest maszyną znacznie większą i mocniejszą. Urządzenie zbudowane jest z zespołu podajników taśmowych, walców podających, trzynożowej głowicy tnącej, stałych noży i wymiennego sita. Wydajność szarparki oraz wielkość granulatu zależą od rozmiarów otworów sita (wymienne), umiejętności wprowadzania materiału oraz jego rodzaju. Oba modele szarparek są przystosowane do pneumatycznego odbioru granulatu.


Parametry techniczne maszyn można znaleźć tutaj.