envelope icon
KONTAKT
Jak zagospodarować odpady drzewne w firmie?

Jak zagospodarować odpady drzewne w firmie?

Choć słowo „odpady” kojarzy się zwykle z czymś niepotrzebnym, w branży drzewnej nabiera innego znaczenia. Odpady drzewne mogą stać się bowiem wartościowym materiałem wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu.

Do odpadów drzewnych zaliczamy wszelkie zrzyny, oflisy, a także fragmenty drewna ze zniszczonych palet, drewnianych opakowań pozostające w tartaku oraz zakładach przetwórczych jako odpady po procesie obróbkowym.
Odpady drewniane są dość kłopotliwe, gdyż ich składowanie wymaga dużej ilości miejsca. Ponadto przechowywane w niewłaściwy sposób stanowią zagrożenie pożarowe. Wywożenie i utylizowanie odpadów przez firmy zewnętrzne generuje z kolei dodatkowe koszty dla firm.
W XXI wieku coraz większą uwagę zwraca się również na ekologię i ochronę środowiska naturalnego. W związku z tym przemysł drzewny stara się do minimum ograniczyć problem marnowania cennych surowców. Odpady drzewne mogą być wykorzystane w różny sposób: znajdują zastosowanie w ogrodnictwie, w produkcji papieru, a także jako wysokowartościowe paliwo opałowe.


Poniżej kilka słów na temat sposobu wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji wysokowartościowego paliwa opałowego.
Paliwem opałowym są np. zrębki drzewne powstałe w procesie rozdrabniania w specjalnych maszynach.
Jednym ze sposobów ich pozyskiwania jest zainstalowanie specjalistycznej linii zrębkowania. Linia taka składa się z systemu transportu odpadów drzewnych do maszyny zrębkującej. Taki system może być oparty na podajnikach taśmowych, łańcuchowych i wibracyjnych. Dobór rozwiązania zależy głównie od rodzaju posiadanych odpadów oraz infrastruktury przedsiębiorstwa. Projektowanie linii dostosowanej do potrzeb klienta pomaga maksymalnie wykorzystać zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo, jak i ograniczyć koszty eksploatacyjne.
Sercem takiej specjalistycznej linii zrębkowania jest rębak. W zależności od rodzaju, a przede wszystkim wielkości i długości posiadanych odpadów stosuje się rębaki bębnowe lub rębaki zasypowe. Zarówno z rębaka bębnowego jak i rębaka zasypowego uzyskuje się zrębek opałowy o rozmiarach i kształcie odpowiednim do spalania w kotłach grzewczych. Proces transportu zrębków do kotła może również zostać w pełni zautomatyzowany poprzez zastosowanie przenośników łańcuchowo-zgarniakowych czy też przenośników ślimakowych.


Innym sposobem wykorzystania zrębków drzewnych jest produkcja peletu po uprzednim rozdrobnieniu zrębków. Służą do tego rozdrabniacze bijakowe, które mielą zrębki na frakcję umożliwiającą produkcję peletu. Rozdrabniacze bijakowe montuje się bezpośrednio przed zasobnikami peleciarek.
Zarówno zrębki opałowe jak i pelet drzewny stają się coraz bardziej popularnym surowcem opałowym w Europie. Są one bardzo ekologiczne, a przede wszystkim nie mają wysokich wymogów względem instalacji grzewczej, w której mogą zostać wykorzystane. Z biegiem kolejnych lat, ceny paliw bazujących na nieodnawialnych źródłach energii będą coraz wyższe. Co więcej, w wielu krajach wprowadza się ograniczenia związane z użytkowaniem tego typu paliw. Dlatego surowiec drzewny jako odpad będzie zyskiwał coraz większą popularność jako materiał opałowy i jest to dobry moment, aby zainteresować się opłacalną obróbką odpadów drzewnych!